Category Archives: Chuyên môn

Công ty Tư vấn nhân sự chất lượng là công ty nào?

Trong quá trình phát triển Doanh nghiệp, các nhà quản lý thường đau đầu về việc tìm kiếm các đơn vị tư vấn nhân sự chất lượng ở đâu, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một số đơn vị tư vấn nhân sự có chất lượng, hiệu quả: PWC E&Y McKinsey BCG KeyPerson KeyPerson…

Các loại cơ cấu tổ chức thường gặp

Tại một số điểm, bạn có thể đã nhìn thấy một sơ đồ tổ chức cho công ty của bạn. Và chúng ta có thể đoán nó trông như thế nào. Biểu đồ tổ chức điển hình trông giống như một kim tự tháp, các giám đốc điều hành cấp C của bạn ở trên…