Nhân viên giỏi hơn sếp, phải làm thế nào?

Trong công việc có rất nhiều tình huống nhân viên giỏi hơn sếp, có thể ở mặt chuyên môn, kỹ năng hay thậm chí tất cả mọi mặt. Vậy với vai trò là người quản lý bạn cần ứng xử như thế nào:

Cách 1: trù dập không cho NV phát triển

Việc này khá phổ biến ở các môi trường cũ, có quản lý là người lớn tuổi, hay ở một số CBQL trẻ. Khi thấy NV “có vẻ” giỏi hơn mình, họ ngay lập tức cô lập, gây khó khăn không cho NV làm việc nữa, hoặc thậm chí vẫn cho làm việc nhưng mọi đề xuất của NV đều bị bác bỏ, không phê duyệt.

NV trong trường hợp này họ sẽ buồn phiền, mất động lực phát triển cống hiến cho tổ chức, và họ sẽ tìm đường đi làm chỗ khác (các headhunter thích điều này).

Cách 2: ủng hộ cho NV phát triển

Với CBQL tốt, hiểu rằng NV tốt thì sẽ giúp cho mình tốt, tổ chức tốt họ sẽ ra sức giúp đỡ, động viên, ủng hộ cho NV của mình thỏa sức thể hiện và phát triển, thậm chí còn giúp cho NV lên làm CBQL nếu thực sự điều đó tốt cho tổ chức.

NV khi được hỗ trợ như vậy họ sẽ không bao giờ quên ơn CBQL và họ sẽ phát huy hết năng lực bản thân cống hiến cho tổ chức.

Cách 3: NV giỏi kệ NV, ghi nhận là công tôi

Một trường phái khác đó là NV giỏi kệ NV, đó là công lao của tôi, của CBQL. NV chỉ làm tay sai chứ không bao giờ được ghi nhận công sức, tưởng thưởng xứng đáng. Ấy nhưng nếu có lỗi thì lại là lỗi của NV.

Cách 3 là khá phổ biến, không phải do tính cách CBQL mà có thể do họ chưa được đào tạo, huấn luyện đúng cách.

Trên đây là một số phương thức phổ biến, nếu bạn muốn trau dồi kỹ năng Quản lý hãy đến KeyPerson.vn nhé.

ThS Vũ Việt Dũng – Chủ tịch KeyPerson

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *