Hiển thị tất cả 12 kết quả

Đào tạo Doanh nghiệp

Đào tạo Kỹ năng mềm

KeyBanker- Nghề Ngân hàng, Tài chính

Khóa học: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng VIP

KeyBanker- Nghề Ngân hàng, Tài chính

Khóa học: Chuyên viên Tín dụng/Quan hệ Khách hàng

7.000.000

KeyBanker- Nghề Ngân hàng, Tài chính

Khóa học: Giao dịch viên Ngân hàng

7.000.000

KeyHR - Nghề Nhân sự

Khóa học: HRBP hiệu quả

7.000.000
7.000.000

Đào tạo Doanh nghiệp

Tư duy Quản trị Nhân sự

KeyBanker- Nghề Ngân hàng, Tài chính

Tuyển sinh Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng

2.500.000