Total Rewards là gì & cách xây dựng được hệ thống Total Rewards?

Nhiều bạn hỏi mình về Total Rewards, về mô hình thì có và có thể đào tạo được ngay nhưng để thành Total Rewards – hay dịch nhanh là Tổng đãi ngỗ thì cần có các cấu phần nhỏ nhất.

Kể 1 câu chuyện thực tế năm 2007 khi mình đang làm việc cho 1 bank, nhà nước ra quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Việc mua mũ BH lúc đó không dễ vì quy định mới, lúc đó khái niệm Total Rewards cũng chưa thịnh hành đâu. Nhưng với vai trò là 1 người làm Nhân sự (cũng ko phải ptrach về đãi ngộ) mình đề xuất tới HRD và BLĐ Ngân hàng về việc mua mũ BH cho toàn bộ CBNV, lúc đó chắc khoảng 2 3k nhân viên trên toàn quốc.

Rất vui là đề xuất được phê duyệt, mình lên KH và triển khai tìm nhà cung cấp, ngoài các tiêu chuẩn chất lượng còn yêu cầu chuyển đến từng chi nhánh tỉnh của NH. Chính sách và kế hoạch được triển khai thành công, ghi nhận đc từ các phản hồi của CBNV, và đến nay thi thoảng ngoài đường vẫn có người đội mũ đấy, và nhiều NH sau này áp dụng, đến gần đây còn tặng cho cả KH.

Điều này thể hiện một điều ngoài việc học người làm HR cần theo dõi xu hướng, chính sách của nhà nước có ảnh hưởng tới NLĐ để đề xuất các đãi ngộ phù hợp.

Chia sẻ đầu tháng 8.

Vũ Việt Dũng – Chủ tịch KeyPerson

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *