Cách trả lời thông minh cho câu hỏi phỏng vấn khó

Chắc hẳn các bạn khi đi phỏng vấn sẽ gặp những câu hỏi khó, mặc dù không khó như Google hỏi nhưng không dễ trả lời vì tính bất ngờ của nó. Ví dụ dưới đây người viết được chứng kiến thực tế khi PV một vị trí Quản lý:

Người phỏng vấn: theo anh thấy thì em chủ yếu làm công việc liên quan đến xây dựng chính sách. Tuy nhiên công việc của bên anh các bạn đang làm triển khai thực tế, chi tiết nên em chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai thì liệu có khó khăn thế nào cho em?

Ứng viên: đúng là em chuyên về xây dựng chính sách nhưng để ra được chính sách em sẽ phải trao đổi với đơn vị, các bạn làm thực tế để hiểu và xây dựng chính sách cho phù hợp. Thêm nữa hiện anh đang có các bạn làm triển khai nên rất cần người có tư duy tổng thể, hệ thống để giúp giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại, phát sinh hàng ngày.

Người phỏng vấn khi nghe câu trả lời thì khá tâm đắc vì đúng cái họ muốn triển khai, và ứng viên đã được tuyển dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *