Tag Archives: aihr

11 xu hướng nhân sự của năm 2023

Chúng tôi xin đăng lại bài viết của Founder AIHR – Erik van Vulpen, đối tác của KeyPerson mà không dịch để đảm bảo ý nghĩa của bài viết. Quý vị có thể sử dụng chức năng dịch của Google Translation để đọc thêm. 2023 is bringing a changed world of work. The pandemic has…

Bạn nghỉ việc có suôn sẻ không?

Quá nhiều câu chuyện về nhân viên khi nghỉ việc bàn giao ko tốt; quản lý gây khó dễ khi nghỉ việc; không có người nhận bàn giao hoặc nhận bàn giao thiếu thiếu đủ đủ… Vậy làm sao để nhân viên khi nghỉ việc bàn giao đầy đủ, vui vẻ? Mình gợi ý một…