Tag Archives: van hoa doanh nghiep

Nếu tăng lương cơ sở từ 2023 doanh nghiệp và người lao động ảnh hưởng gì?

Mấy ngày nay quốc hội đang họp và thảo luận về việc tăng lương cơ sở từ 2023 (hiện chưa chính thức chốt thời điểm chính thức) nhưng một số Doanh nghiệp và người lao động nhắn hỏi khi tăng vậy thì ảnh hưởng gì? Hãy cùng nghe chia sẻ nhanh từ Ông Vũ Việt…