Tag Archives: trả lương cố định

Lương cơ bản

Content Lương cơ bản là gì? Lương cơ bản so với lương gộp Mức lương cơ bản được tính như thế nào? Những điều nhân sự cần biết khi xác định mức lương cơ bản   Lương cơ bản là gì? Lương cơ bản, còn được gọi là lương cơ sở, là một số tiền…

Trả lương cố định

Content Lương cố định là gì? Lương cố định so với lương biến đổi Ưu và nhược điểm của lương cố định   Lương cố định là gì? Tiền lương cố định, hoặc lương cố định, là số tiền được xác định trước và cố định mà người sử dụng lao động trả cho nhân…