Lương cơ bản

Content

Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản so với lương gộp

Mức lương cơ bản được tính như thế nào?

Những điều nhân sự cần biết khi xác định mức lương cơ bản

 

Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản, còn được gọi là lương cơ sở, là một số tiền cố định mà người sử dụng lao động trả cho nhân viên của họ để đổi lấy các nhiệm vụ được thực hiện bởi họ và thời gian làm việc tại cơ sở. Mức lương này được thỏa thuận trước khi bắt đầu hợp đồng lao động. Khoản bồi thường thường được thể hiện dưới dạng mức lương theo giờ, hàng tháng hoặc hàng năm.

Hầu hết các hợp đồng lao động bao gồm các lợi ích và thu nhập bổ sung, chẳng hạn như tiền làm thêm giờ, hoa hồng, tiền boa, tiền thưởng hoặc thanh toán kỳ nghỉ. Chúng không được bao gồm trong mức lương cơ bản. Do đó, có thể nói rằng mức lương cơ bản chỉ là một phần trong tổng số tiền bồi thường của nhân viên.

Khi nhìn vào mức thù lao cho một công việc, mức lương cơ bản là mức tối thiểu mà nhân viên mong đợi từ vị trí này. Trong hầu hết các trường hợp, công ty sẽ giải thích số giờ ứng viên dự kiến sẽ làm việc và các điều khoản khác mà họ phải đáp ứng để nhận được mức lương cơ bản.

 

Lương cơ bản so với lương gộp

Dưới đây là sự khác biệt giữa lương cơ bản và gộp.

Lương gộp

 • Lương gộp là tổng số tiền lương mà bạn nhận được sau khi cộng tất cả các lợi ích và phụ cấp vào lương cơ bản
 • Các thành phần của lương gộp được phân loại để dễ dàng xem xét
 • Con số này bao gồm tất cả các loại thuế và các khoản khấu trừ đến hạn
 • Nó có thể là số tiền tối đa bạn nhận được cho vị trí
 • Một số yếu tố của lương gộp có thể thay đổi theo thời gian.

Lương cơ bản

 • Đây là thành phần cố định của tiền lương
 • Nó không bao gồm bất kỳ khoản phụ cấp, lợi ích hoặc thù lao nào khác
 • Mức lương cơ bản khác nhau tùy theo kinh nghiệm và yêu cầu của vị trí, ngay cả khi các lợi ích khác tương tự nhau cho tất cả nhân viên
 • Thông thường, một phần của thù lao đầy đủ cho vị trí được đề cập
 • Đó là số tiền tối thiểu một nhân viên nhận được cho vị trí này.

Khi nhìn vào mức thù lao, điều quan trọng là phải phân biệt mức lương cơ bản với mức lương gộp. Mức lương cơ bản thường dựa trên vị trí, trong khi mức lương gộp bao gồm các lợi ích khác có thể có sẵn cho tất cả người lao động. Hầu hết người lao động trước tiên nhìn vào mức lương cơ bản khi xác định xem vị trí đó có sinh lợi hay không trước khi xác định những lợi ích khác mà họ có khả năng nhận được.

 

Đăng ký học khóa học Nhân sự online AIHR tốt nhất thế giới với ưu đãi chỉ có tại KeyPerson

 

Mức lương cơ bản được tính như thế nào?

Hầu hết các công ty tính toán mức lương cơ bản trên cơ sở hàng năm. Tuy nhiên, nó thường được chia thành đơn vị làm việc nhỏ nhất, chẳng hạn như tỷ lệ hàng giờ và nhân với số lượng đơn vị làm việc trong kỳ trả lương được chỉ định.

Để tính lương cơ bản, bạn có thể sử dụng công thức sau, tùy thuộc vào kỳ thanh toán:

[Số tiền thanh toán thường xuyên trong kỳ thanh toán] x [# của kỳ thanh toán trong thời gian được xem xét] = lương cơ bản.
Mức lương cơ bản hàng năm được tính bằng [# số giờ làm việc trong một tuần] x [# số tuần làm việc trong một năm] x [tiền lương theo giờ].

Ví dụ về tiền lương hàng năm sử dụng công thức trên:

 • 30 giờ một tuần x 52 tuần x 20 USD/giờ = 31.200 USD/năm

Dưới đây là một ví dụ về tính toán lương cơ bản cho mỗi kỳ trả lương.

 • 30 USD/giờ x 30 giờ một tuần = 900 USD/tuần

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương cơ bản

Mức lương cơ bản bị ảnh hưởng bởi một số điều, trong nội bộ, liên quan đến vị trí hoặc bởi thị trường lao động. Dưới đây là một số trong số họ.

 • Vị trí thị trường: Vị trí mà tổ chức muốn phù hợp với thị trường lao động để thu hút nhân tài có trình độ.
 • Sự khác biệt về địa lý: Vị trí công việc ở nơi nào thường quyết định mức lương. Các công ty muốn trả số tiền bao gồm những điều cơ bản của cuộc sống.
 • Thị trường hiện tại: Tỷ giá thị trường hiện tại cho vị trí được quảng cáo xác định mức lương cơ bản.
 • Hỗn hợp lương: Cấu trúc của tiền lương xác định số tiền sẽ được phân bổ cho mức lương cơ bản. Một số công ty tăng phụ cấp và giảm lương cơ bản.
 • Các yếu tố bù đắp: Các vấn đề như kinh nghiệm, chứng chỉ và trình độ học vấn đóng một phần trong việc xác định mức lương cơ bản.
 • Công bằng nội bộ: Công bằng nội bộ xoay quanh việc trả lương công bằng giữa các công nhân để thúc đẩy hiệu suất giữa các công nhân.
 • Thang đo mức lương: Khung lương của vị trí đã đề cập ở trên có thể tạo ra một khuôn khổ trong đó mức lương cơ bản được xác định.

 

Những điều nhân sự cần biết khi xác định mức lương cơ bản

Những người hành nghề nhân sự nên đảm bảo rằng mức lương cơ bản là công bằng, cạnh tranh, hiệu quả về chi phí và phù hợp với nhu cầu của tổ chức cũng như của nhân viên. Dưới đây là một vài điều mà HR nên biết khi xác định mức lương cơ bản.

 • Điểm chuẩn lương: Nhân sự nên tiến hành đánh giá mức lương để đảm bảo rằng mức lương cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn ngành, vị trí và loại công việc. Họ nên xem xét những gì các công ty khác đang trả cho các vị trí tương tự và xác định mức lương cao nhất để đặt ra cho riêng họ.
 • Tiền lương trả theo giờ so với tiền lương trả theo ngày: Xác định loại phương pháp trả lương để sử dụng. Mỗi trường hợp cụ thể mà nó hiệu quả nhất, cũng như các động lực xác định mức lương tối đa.
 • Chiến lược của tổ chức: Điều chỉnh mức lương cơ bản cho phù hợp với nhu cầu và chiến lược của tổ chức (ví dụ: một công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô có thể không thể cung cấp mức lương cơ bản giống như một tổ chức doanh nghiệp)
 • Chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết: Mức lương nên dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn dự kiến trong lĩnh vực nói trên nếu công ty có ý định thu hút đúng tài năng. Các vị trí chuyên môn cao thu hút mức lương cơ bản cao hơn và các khoản tiền thưởng khác.
 • Thị trường hiện tại: Một thị trường lao động chặt chẽ có thể có nghĩa là phải trả lương cao hơn để thu hút nhân tài hàng đầu. Sự không chắc chắn hoặc suy thoái kinh tế có thể có nghĩa là tổ chức không sẵn sàng đưa ra mức lương cốt lõi cao hơn.

Các nhóm nhân sự nên đặt mức lương cơ bản để đáp ứng mong đợi của các ứng viên có thể và đáp ứng mục tiêu của họ. Hướng dẫn trên cung cấp các công cụ họ cần để đặt mức lương cơ bản lý tưởng.

 

 

Nguồn tham khảo: Base Pay (AIHR) –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *