Trả lương cố định

Content

Lương cố định là gì?

Lương cố định so với lương biến đổi

Ưu và nhược điểm của lương cố định

 

Lương cố định là gì?

Tiền lương cố định, hoặc lương cố định, là số tiền được xác định trước và cố định mà người sử dụng lao động trả cho nhân viên vào cuối mỗi chu kỳ trả lương. Lương cố định bao gồm tất cả các khoản thù lao được đảm bảo bởi công ty, phổ biến nhất là dưới dạng lương hàng tháng hoặc hàng năm.

Các khoản đóng góp bổ sung cho những thứ như bảo hiểm y tế, quỹ hưu trí hoặc trợ cấp (xe hơi, nhà ở, v.v.) có thể hoặc không thể được bao gồm trong lương cố định, tùy thuộc vào chính sách của công ty và / hoặc thỏa thuận lao động.

Thuật ngữ ‘cố định’ cho biết cùng một số tiền được trả cho một nhân viên một cách thường xuyên, bất kể số giờ làm việc hoặc chất lượng công việc được thực hiện.

 

Đăng ký học khóa học Nhân sự online AIHR tốt nhất thế giới với ưu đãi chỉ có tại KeyPerson

Lương cố định so với lương biến đổi

Mức lương biến đổi là thù lao được xác định bởi hiệu suất của nhân viên. Nó được cung cấp ngoài mức lương cố định của nhân viên. Tiền thưởng hiệu suất, hoa hồng bán hàng, tiền thưởng giới thiệu và chia sẻ lợi nhuận là một số ví dụ về trả lương thay đổi.
Thuật ngữ ‘biến’ chỉ ra rằng số tiền trả cho nhân viên có thể thay đổi tùy thuộc vào hiệu suất của nhân viên hoặc công ty.

Ví dụ 1:

Một người quản lý được trả mức lương 2.000 đô la mỗi tháng. Bao gồm trong hợp đồng của người quản lý là trợ cấp nhà ở cố định $ 200 mỗi tháng. Hai khoản thanh toán thường xuyên này bao gồm tiền lương cố định.
Vào cuối năm, người quản lý được trả tiền thưởng 4.500 đô la. Tiền thưởng được coi là trả lương thay đổi.

Ví dụ 2:

Cùng một người quản lý chuyển đến một thành phố mới và đã yêu cầu làm việc giảm giờ làm. Do đó, công ty quyết định chuyển người quản lý sang kiếm tiền lương theo giờ.
Người quản lý đăng nhập 32 giờ trong một tháng và 45 giờ trong tháng tiếp theo. Người quản lý cũng được trao trợ cấp hai tháng để giúp chuyển đến một thành phố mới. Ngoài ra, người quản lý được trả hoa hồng bán hàng là 450 đô la để chốt các giao dịch quan trọng cho công ty. Tất cả các thành phần trong tiền lương của anh ta, trong trường hợp này, được coi là trả lương thay đổi.

Ưu điểm và nhược điểm của lương cố định

Ưu điểm của lương cố định

  • Lập ngân sách: Một tổ chức có thể dự báo và lập ngân sách tốt hơn, vì không có nhiều thay đổi trên cơ sở hàng tháng trong mức lương cố định của nhân viên. Nó cũng cho phép nhân viên quản lý tài chính của họ tốt hơn mỗi tháng, vì họ biết trước số tiền.
  • Bảo mật nhân viên: Một số nhân viên thích có sự bảo mật của một số tiền cố định mỗi tháng. Nó có thể có tác động tích cực đến tỷ lệ giữ chân và hài lòng của nhân viên.
  • Làm việc linh hoạt: Trong nhiều trường hợp, mức lương cố định cho phép nhân viên có giờ làm việc linh hoạt hơn. Một nhân viên có thể làm việc sớm hơn hoặc muộn hơn một chút và vẫn được trả cùng một số tiền.

Nhược điểm của lương cố định

  • Hiệu suất: Tiền lương cố định không gắn liền trực tiếp với hiệu suất, trong khi trả lương thay đổi được trả cho nhân viên để có hiệu suất đạt yêu cầu hoặc xuất sắc. Do đó, mức lương cố định có thể không khuyến khích nhân viên đi xa hơn.
  • Ít linh hoạt hơn cho công ty: Với mức lương cố định, người sử dụng lao động phải trả cùng một số tiền cho một nhân viên bất kể số lượng công việc có sẵn. Mặt khác, lương biến đổi cho phép công ty quản lý chi phí bằng cách quản lý ca làm việc do quy trình làm việc tăng hoặc giảm.

Nguồn tham khảo: Fixed Pay (AIHR)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *