KeyPerson tham dự Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ kỹ thuật LinkSME

KEYPERSON THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

THÚC ĐẨY CẢI CÁCH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC KẾT NỐI CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (LINKSME)

Ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) phát biểu
Ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) phát biểu

Ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) phát biểu

Bà Aler Grubbs, Giám đốc Quốc gia cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Giám đốc ban quản lý dự án phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

KeyPerson tham dự buổi Hội thảo tổng kết dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME)”

Chủ tịch KeyPerson – Vũ Việt Dũng tham dự buổi Hội thảo tổng kết dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *