Đào tạo nâng cao Kỹ năng Quản lý cho Agribank Láng Hạ

Nhằm chuẩn bị cho công cuộc chuyển đổi mạnh mẽ, Agribank mong muốn đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ, trong đó nòng cốt là các Cán bộ Quản lý. KeyPerson đã được lựa chọn là đơn vị cung cấp chương trình đào tạo Nâng cao Kỹ năng Quản lý cho Agribank Láng Hạ tháng 4/2021. Chương trình đã được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và đặc biệt có sự bảo trợ chuyên môn của Khoa TCNH, ĐH Đại Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *