TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG THỜI ĐẠI SỐ: GÓC NHÌN TỪ THỰC TIỄN

Chúng tôi xin đăng toàn văn vài bài viết của Ths Vũ Việt Dũng – Chủ tịch KeyPerson được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Vui lòng xem TẠI ĐÂY: https://drive.google.com/file/d/11nEEGEa_5Tb3-dMl-gqf29cS_NgPS5A7/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *