Tag Archives: thăng tiến

Tỷ lệ thăng tiến (tốt) là gì và cách đo lường

Tỷ lệ thăng tiến là một thước đo quan trọng giúp các nhà lãnh đạo nhân sự và doanh nghiệp hiểu có bao nhiêu nhân viên được thăng chức trong nội bộ công ty. Biết cách tính tỷ lệ thăng tiến và điểm chuẩn tỷ lệ thăng tiến nội bộ của bạn so với đối…