Tag Archives: nghỉ phép

Nghỉ phép hàng năm

Content Nghỉ phép hàng năm là gì? Nghỉ phép hàng năm là số thời gian nghỉ có lương (PTO) mà một nhân viên có thể nghỉ làm mỗi năm. Người sử dụng lao động thường cung cấp nó như một phần của chính sách lương thưởng và có thể được sử dụng để nghỉ ngơi…