Tag Archives: chap nhan de nghi

Cách tính toán và tăng tỷ lệ chấp nhận đề nghị việc làm

Tỷ lệ chấp nhận đề nghị là tỷ lệ phần trăm của lời mời làm việc mà các ứng viên, đã từng được đề bạt một vị trí trong một tổ chức, chấp nhận. Số liệu này được sử dụng bởi các chuyên gia nhân sự để đánh giá hiệu quả của quá trình tuyển…