Leader Talk

giảng viên/học viên tiêu biểu

Là học viên Khóa 01 KeyBanker, em rất cảm ơn các anh chị đã dạy và định hướng công việc để em được như ngày hôm nay.

Nhữ Phương Thanh / TP Khách hàng Ưu tiên VPBank

Thật sự trân trọng sự nhiệt tình của giảng viên và phụ trách lớp , tôi chưa thấy có 1 lớp học nào mà giảng viên và phụ trách lớp theo sát lớp, theo sát các cá nhân trong lớp từng ngày và từng giờ như thế cả, hỏi han, động viên từng người 1. Mọi người cố gắng để ko phụ lòng thầy giáo & phụ trách lớp nhé.

Ms Nhung Trần / Agribank Láng Hạ

Sau khóa đào tạo, Cán bộ Nhân viên của Chi nhánh như được “Thức tỉnh” và thay đổi nhiều về nhận thức trong triển khai công việc.

Ông Hoàng Anh Tuấn / Giám đốc Agribank Chi nhánh Hoàng Mai

đối tác/khách hàng