Flip book element

Khóa học Online: Kỹ thuật trình bày văn bản chuyên nghiệp

1.200.000

Làm việc nơi công sở rất khác biệt so với việc chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Ngay từ việc viết CV, ứng tuyển, phỏng vấn cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận để thuyết phục được nhà tuyển dụng.

Combo khóa học online: Những kỹ năng cần thiết nơi công sở được KeyPerson thiết kế để giúp bạn sớm bắt nhịp và làm việc hiệu quả ngay.

Nếu bạn có mã giảm giá, vui lòng điền tại mục XEM GIỎ HÀNG

Đọc tiếp

Khóa học Online: Định hình phong cách cá nhân nơi công sở

1.200.000

Làm việc nơi công sở rất khác biệt so với việc chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Ngay từ việc viết CV, ứng tuyển, phỏng vấn cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận để thuyết phục được nhà tuyển dụng.

Combo khóa học online: Những kỹ năng cần thiết nơi công sở được KeyPerson thiết kế để giúp bạn sớm bắt nhịp và làm việc hiệu quả ngay.

Nếu bạn có mã giảm giá, vui lòng điền tại mục XEM GIỎ HÀNG

Đọc tiếp

Khóa học Online: Kỹ năng Giao tiếp Thuyết trình

1.200.000

Làm việc nơi công sở rất khác biệt so với việc chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Ngay từ việc viết CV, ứng tuyển, phỏng vấn cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận để thuyết phục được nhà tuyển dụng.

Combo khóa học online: Những kỹ năng cần thiết nơi công sở được KeyPerson thiết kế để giúp bạn sớm bắt nhịp và làm việc hiệu quả ngay.

Nếu bạn có mã giảm giá, vui lòng điền tại mục XEM GIỎ HÀNG

Đọc tiếp

Khóa học Online: Kỹ năng làm việc nhóm

1.200.000

Làm việc nơi công sở rất khác biệt so với việc chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Ngay từ việc viết CV, ứng tuyển, phỏng vấn cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận để thuyết phục được nhà tuyển dụng.

Combo khóa học online: Những kỹ năng cần thiết nơi công sở được KeyPerson thiết kế để giúp bạn sớm bắt nhịp và làm việc hiệu quả ngay.

Nếu bạn có mã giảm giá, vui lòng điền tại mục XEM GIỎ HÀNG

Đọc tiếp

Khóa học Online: Kỹ năng ứng tuyển và phỏng vấn tuyển dụng

1.200.000

Làm việc nơi công sở rất khác biệt so với việc chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Ngay từ việc viết CV, ứng tuyển, phỏng vấn cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận để thuyết phục được nhà tuyển dụng.

Combo khóa học online: Những kỹ năng cần thiết nơi công sở được KeyPerson thiết kế để giúp bạn sớm bắt nhịp và làm việc hiệu quả ngay.

Nếu bạn có mã giảm giá, vui lòng điền tại mục XEM GIỎ HÀNG

Đọc tiếp

Combo Khóa học Online: Kỹ năng làm việc nơi công sở

3.999.000

Làm việc nơi công sở rất khác biệt so với việc chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Ngay từ việc viết CV, ứng tuyển, phỏng vấn cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận để thuyết phục được nhà tuyển dụng.

Combo khóa học online: Những kỹ năng cần thiết nơi công sở được KeyPerson thiết kế để giúp bạn sớm bắt nhịp và làm việc hiệu quả ngay.

Nếu bạn có mã giảm giá, vui lòng điền tại mục XEM GIỎ HÀNG

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.